Indretning designet til mennesker

Sådan arbejder vi


Interiør der skaber værdi for din virksomhed

Jeres behov, muligheder og de fysiske rammer er i centrum hos os. Gennem dialog med både ledelse og medarbejdere afklarer vi hvilke løsninger, der skaber værdi for din virksomhed. Vi er nærværende projektrådgivere og kompetente sparringspartnere i overvejelserne om:

  • Hvordan mødelokalet skal indrettes, så det understøtter synergi og dynamik i medarbejdergruppen.
  • Hvordan justeringer i akustikken kan skabe bedre rum for fordybelse.
  • Hvordan indretning af fx loungeområder kan være med til at styrke jeres brand og tiltrække de mest eftertragtede medarbejdere.

Vi tænker i helhed og funktionalitet, og indretter alt fra kantiner, garderober, sale, skoler, loungeområder, plejehjem mm. Du kan også købe kvalitetsmøbler hos os. Se vores møbelleverandører her.

Kontakt os til en snak om indretningsmuligheder i din virksomhed, eller følg os på LinkedIn og bliv inspireret af vores mange indretningsløsninger.

Torben Algreen-Petersen og Kim Martin Jensen - KITO & Co
Funktionelt inventar i biblioteksmiljø

Fra dialog til design


Indretningen har indflydelse på produktion og vækst

Ofte kan ændringer i indretningen gøre en stor forskel for medarbejdernes trivsel og funktionalitet. Hos KITO & Co hjælper vi med alt fra indretningsprojekter, hvor vi ser på helheden og nytænker arkitektur og design, til justering af enkelte parametre som fx akustik, belysning eller siddestillinger.

Vi engagerer os altid i din virksomheds unikke behov, og skaber løsninger i tæt samarbejde med dig. Det er vigtigt for os, at indretningen forebygger arbejdsskader, understøtter arbejdspladsens arbejdsrutiner og skaber et inspirerende arbejdsmiljø.

”Den nye indretning faciliterer muligheden for at arbejde mere effektivt, og levere på et højere niveau”
”Jeg føler mig mere motiveret for at arbejde fra vores nye kontor end det gamle”

Sådan svarede næsten 9 ud af 10 medarbejdere efter indretningen af MedTrace Pharma A/S’ nye kontorer.

Bæredygtigt fokus


Vi skal minimere vores egen og vores kunders miljøpåvirkning

I KITO & Co arbejder vi hver dag for at skabe værdi for vores kunder gennem helhedsorienterede indretningsløsninger og funktionelt interiør, der understøtter medarbejdere og forretning – og som tager hensyn til bæredygtighed, klima og miljø.

Derfor har vi heller ikke kun ansvar for selv at drive en ordentlig forretning, men også for gennem indretning, interiør og rådgivning at hjælpe og påvirke vores kunder til at gøre det samme.

Og hvordan løfter vi så det ansvar i praksis?

Det har vi skrevet lidt om her, hvor du bl.a. kan læse, hvordan vi konkret arbejder med bæredygtige principper og miljøhensyn – og hvordan det gør os til kompetente samarbejdspartnere og leverandør af miljørigtige møbler og grønne løsninger.

Vi skal minimere vores egen og vores kunders miljøpåvirkning
Vi er bevidste om, at vi påvirker miljøet, når vi driver forretning – og at vi skal gøre, hvad vi kan for at minimere denne påvirkning. For selvom vi er en lille virksomhed uden egenproduktion, så har vi alligevel et ansvar.

Vores ansvar beror særligt på at rådgive vores kunder til at vælge løsninger, der tager hensyn til både miljø og klima samt hjælpe dem til at nå egne interne bæredygtighedsagendaer.

For os er det derfor vigtigt altid at have en dialog med vores kunder om, hvordan vi bedst muligt løser deres udfordringer uden samtidig at gå på kompromis med faktorer som materialevalg, produktion og produktlevetid.

Derfor ser vi også meget positivt på, at det inden for branchen i dag næsten er blevet en selvfølge, at størstedelen af al dansk og europæisk produktion af træmøbler foregår med FSC-mærket træ. Det giver både os og vores kunder en vished om, at deres møbler lever op til en ansvarlig skovdrift.

Læs mere om FCS-mærket her.

Samtidig er vi stolte af den tradition for gode møbler og lang levetid, der har været kendetegnet for dansk møbeldesign gennem mange årtier. Det er en tradition, vi skal værne om – og en tradition vi skal lære vores kunder vigtigheden af.

For at vi i KITO & Co kan leve op til vores egne krav til at minimere vores og vores kunders påvirkning på miljøet har vi derfor særligt stort fokus på kun at bruge leverandører, for hvem det også er en helt central del af deres forretning at sikre forsvarlig produktion

Samarbejde er alfa og omega for grønne løsninger
Hele KITO & Cos forretningsprincip bygger på samarbejder. Vi tror nemlig på, at vi kommer længst, hvis vi udnytter hinandens kompetencer og specialviden bedst.

Vi ved meget om møbler – og vi er specialister, når det kommer til at sikre vores kunder møbler af højeste kvalitet, men vi ved også godt, at der er områder, hvor vores egne kompetencer kommer til kort. Her har vi derimod arbejdet for at etablere aftaler med dygtige samarbejdspartnere, som kan alt det, vi ikke kan – og som vi hele tiden trækker på i den daglige opgaveløsning. Det gør vi fx, når det handler om up-cycling eller donation af brugte møbler.

Vi sætter mennesker i centrum
En anden væsentlig agenda i KITO & Co er vores fokus på mennesker. Vi ser det som en af de vigtigste aspekter i vores arbejde at skabe løsninger, der danner rammerne om godt arbejdsmiljø og trivsel for den enkelte. Derfor har vi i vores opgaveløsning ikke kun fokus på produkter og produktion, men i lige så høj grad på funktion og på at understøtte de mennesker, der skal bruge vores løsninger til dagligt. Det ser vi nemlig også som et vigtigt element i hele den bæredygtige agenda.

Lyst og smukt kontormiljø