Persondatapolitik

1. Indledning

I det følgende kan du læse KITO & Cos gældende politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på KITO & Cos hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post), deltager i konkurrencer eller undersøgelser. Når du færdes på hjemmesiden, er KITO & Cos cookiepolitik desuden gældende.

Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte KITO & Cos hjemmeside eller nyhedstjenester.

KITO & Co værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

KITO & Co betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

KITO & Co
Godthåbsvej 177
DK-2720 Vanløse
Telefon: +45 7788 7788
E-mail: info@kitoco.dk
CVR-nr. 38166077

2. KITO & Cos indsamling af dine personoplysninger

KITO & Cos behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser. KITO & Co gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som KITO & Co ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbreve mv. KITO & Co indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på KITO & Cos hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi typisk følgende typer af oplysninger:

  1. Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
  2. Din IP-adresse
  3. Din geografiske placering
  4. Hvilke sider du klikker på (interesser)

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken  frit tilgængelig på KITO & Cos hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

For at kunne levere vores nyhedstjenester, fremsende brochurematerialer eller lignende til dig, behandler KITO & Co ligeledes følgende personoplysninger om dig:

  1. Navn
  2. Telefonnummer
  3. E-mail
  4. Adresse
  5. Firma/arbejdsplads

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

KITO & Co indsamler dine personoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne levere nyhedsbreve, relevant markedsføring via elektronisk post, jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15, samt fremsendelse af brochure. Derudover bruger vi dine oplysninger til at optimere vores services og indhold.

KITO & Co opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt KITO & Cos nyhedstjenester. Hvis du framelder dig denne/de tjeneste(r) igen, har KITO & Co pligt til at slette dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din tilstedeværelse på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysninger overlades til de databehandlere, som er tilknyttet KITO & Co. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra KITO & Co og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne må ikke anvende personoplysningerne til egne formål og videregivelse af personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail vil kun ske, hvis du giver klart samtykke til det. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som KITO & Co selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

KITO & Co behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger KITO & Co behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til KITO & Co ved at skrive til denne e-mailadresse: info@kitoco.dk. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet KITO & Co i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene. Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte KITO & Co på ovennævnte e-mailadresse.